Yuan Chen

 • 1.755 克拉 尖晶石戒指
  $ 559.00
 • 4.29 克拉 红宝石蝴蝶胸针
  $ 3,780.00
 • 12.26 克拉 蓝宝石戒指
  $ 6,622.00
 • 碧玺吊坠
  $ 171.00
 • 天然珊瑚项链
  $ 9,100.00
 • 1.12 克拉 蓝宝石耳环
  $ 249.00
 • 0.62 克拉 红宝石耳环
  $ 210.00
 • 0.18 克拉 海蓝宝石吊坠
  $ 190.00
 • 6.42 克拉 红宝石戒指
  $ 19,382.00
 • 8.00 克拉 祖母绿项链
  $ 337.00
 • 0.06 克拉 钻戒
  $ 349.00
 • 0.53 克拉 红宝石戒指
  $ 678.00
 • 0.56 克拉 祖母绿戒指
  $ 678.00
 • 1.13 克拉 红宝石戒指
  $ 3,430.00
 • 0.25 克拉 红宝石吊坠
  $ 206.00
 • 0.13 克拉 翡翠吊坠
  $ 196.00
 • 1.20 克拉 黄花吊坠
  $ 511.00
 • 1.14 克拉天然黄寳石花吊坠
  $ 115.00
 • 20.48米/米 珍珠耳环
  $ 1,369.00
 • 1.42 克拉 , 1.68 克拉 蓝宝石戒指
  $ 2,205.00
 • Unheat1 .19 克拉 红宝石戒指
  $ 2,632.00
 • 安装环
  $ 2,496.00
 • 無燒2.36 克拉 花式蓝宝石戒指
  $ 875.00
 • 無燒 1.60 克拉红宝石戒指
  $ 1,396.00

Visitors: 28,424