Yuan Chen

珠寶系列

 


 

元臣致力於為顧客提供最優質的珠寶產品

 

產品主要包括高品質鑽石红藍寶石祖母绿海水藍寶翡翠珍珠珊瑚等贵重宝石及镶嵌珠宝。

 

所有珠寶都符合國際水準,並附有權威專業機構授予的鑒定證書(GIA、GRS、AIGS等) 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Visitors: 43,200